Lüksemburg Seyahat Sağlık Sigortası ve Fiyatları

Lüksemburg'a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Lüksemburg seyahat sağlık sigorta gereksinimleri standart Schengen seyahat sağlık sigortası ile aynıdır.

Başvuru hattı: 0850 242 0612

Lüksemburg Seyahat Sağlık Sigorta Fiyatları

Lüksemburg seyahat sağlık sigorta fiyatı Lüksemburg'daki konaklama süresine ve yaşa göre değişmektedir

Lüksemburg için sağlık sigorta ücreti aşağıda verilen alanlara kişisel bilgiler ve seyahat amacı girilerek tüm yetkili sigorta şirketleri arasındaki en uygun fiyatlı poliçe ücretine ulaşılabilir.

Lüksemburg Seyahat Sağlık Sigortası için Gerekli Kriterler

Türkiye'den yaptırılan Lüksemburg seyahat sağlık sigortası aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır.

Sigorta poliçesi kişinin adına ve TC kimlik bilgileri görünür şekilde düzenlenmiş olmalıdır

  • Planlı seyahat tarihlerini kapsamalıdır
  • En az 30.000 Euro acil durum teminatlı olmalıdır
  • Hastane bakımı, yatarak tedavi, acil tedavi hizmetleri, ülkeye geri gönderme (ölüm hali dahil olmak üzere) taminat
  • kapsamında olmalıdır
  • İngilizce ve poliçenin kaşeli imzalı orijinali temin edilmelidir

Öğrenciler için Lüksemburg Seyahat ve Sağlık Sigortası

Lüksemburg'da 90 günden uzun süreli erasmus veya lisans / yüksek lisans programlarında öğrenim görmek için seyahat edecek öğrenci adaylarının sağlık sigortaları Lüksemburg'da oturum izni alıncaya kadar geçerli olmalıdır.Genelde 2 aylık poliçe bu süre için yeterlidir. Poliçe İngilizce veya Fransızca olmalıdır. Türkçe olarak alındıysa yeminli tercüme ile çevirilmelidir.

Öğrenciler Lüksemburg'a seyahat ettikten sonra sonra ulusal sağlık sistemi olan CNS'ye (Centre commun de la sécurité sociale) kayıt yaptırmaları gerekir. Bazı durumlarda üniversiteler CNS kaydını öğrenci adayı adına gerçekleştirmektedir.

Diğer Schengen Ülkelerinde Uygulama

Schengen ülkelerinin özellilke uzun dönem konaklama için uyguladıkları seyahat sigorta kriterleri farklılık göstermektedir.

Macaristan ile benzer uygulaması bulunan ülkeler aşağıda verilmiştir.